Tuesday, December 18, 2012

Daftar Agen Catalyst...

Kepada mereka yang telah mendaftar sebagai agen Catalyst - kami akan membuat pendaftaran tersebut untuk anda secara online. Apa yang penting...anda mengemukakan kami sesalinan kad pengenalan sahaja.

1. Satu (1) Salinan Kad Pengenalan - dokumen yang penting untuk pendaftaran ini.
1 Salinan Kad Pengenalan
2. Resit  akan kami sertakan sebagai bukti pembelian memenuhi syarat pendaftaran sebagai agen. Pembelian melebihi RM300.00 anda layak didaftar agen Catalyst.
Salinan resit stokis akan disimpan sebagai rekod pendaftaran....
 3. Kami akan masukkan butiran peribadi anda di dalam e-borang. Salinan daftar akan kami cetak dan simpan sebagai rujukan jika sebarang kemungkinan berlaku ke atas sistem pendaftaran online atau apa-apa hal lain diluar jangkaan.
 4. Butiran pembelian anda akan kami kemaskini.

Lengkap pendaftaran secara online oleh Stokis Kota Samarahan. Segala 'hardcopy' pendua akan kami serahkan kepada State Distributor Company (SDC) - Cik Amni, untuk rekod pusat Catalyst Sarawak.

Kami akan mendapat kad pendaftaran anda selepas SDC menerima kad Agen daripada HQ Catalyst Nutraceutical Sdn. Bhd. Urusan untuk mendapat kad Agen mungkin mengambil masa yang agak lama..tapi SDC akan berusaha memastikan agen mendapat kad masing-masing.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...